SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SPOLEČNOST

Výzkum a vývoj

Softwarový systém SIMONE pro simulaci a optimalizaci přepravy a distribuce plynu je založen na řadě nových teoretických výsledků získaných autory SIMONE na poli teorie řízení:

  • Metoda implicitní integrace, která postupnou linearizací zabezpečuje systém proti parametrickým oscilacím,
  • Metoda dekompozice, využít řídkosti matice systému rovnic při minimálních požadavcích na paměť a maximálním urychlení výpočtu,
  • Gradientní metoda hierarchické optimalizace dynamických sítí, která umožňuje optimalizaci stacionárních i přechodových dějů