SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SIMONE SOFTWARE

O systému

SIMONE je přední evropský softwarový systém pro simulaci a optimalizaci přepravy a distribuce plynu.

Systém nachází široké uplatnění zejména v následujících oblastech:

  • Projekce potrubních systémů
  • Plánování provozních režimů
  • Dispečerské řízení plynárenských soustav
  • Marketingové studie a posuzování kontraktů
  • Účtování odběrů podle energie (spalného tepla plynu)
  • Výcvik personálu

SIMONE je schopna zpracovat potrubní sítě libovolných rozsahů, obsahující veškerá dostupná zařízení v jakékoliv konfiguraci (potrubí, kompresní stanice, redukční ventily, ventily, míchací stanice, ohřívací a chladicí zařízení, zásobníky). SIMONE umožňuje simulaci toku všech plynů v různých typech sítí (vysokotlaké transportní potrubí, distribuční sítě, nízkotlaké lokální sítě atp.), a to i v případě rozdílné kvality plynu na vstupu a výstupu. SIMONE využívá původních teoretických výzkumů a obsahuje velmi výkonné algoritmy zajišťující vysokou rychlost výpočtů, přesnost a numerickou stabilitu.

SIMONE obashuje celou řadu funkcí, které je možno obecně rozdělit do tří základních skupin:

Všechny tyto funkce jsou dostupné v jednotném, objektově orientovaném uživatelském prostředí. Grafické prostředí SIMONE nabízí účinné a snadno použitelné nástroje pro zpracování úloh a vizualizaci dat.

SIMONE - User Interface

SIMONE nabízí standardizované rozhraní pro systémy SCADA, zajišťující rychlý vývoj a zavádění on-line aplikací.

SIMONE je dostupná na následujících platformách:

  • Microsoft Windows 95/98/NT/2000 (PC)
  • Microsoft Windows NT (Alpha)