SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

KONGRESY

Semináře Simone

Cílem seminářů je společné setkání uživatelů a tvůrců SIMONE, vytvoření platformy pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností. Uživatelé se zde mohou podělit o své zkušenosti, pohovořit si o dalších přáních a požadavcích i o případných obtížích spojených s užíváním SIMONE. Tvůrci seznámí uživatele s nejnovějším vývojem, novinkami a předvedou příklady praktického využití SIMONE při řešení konkrétních úloh. V období mezi kongresy se konaly tyto semináře:

Datum Místo Účast
11.-14. května 2004 Český Krumlov, Česká Republika 103
25.-27. září 2000 Wuppertal, Německo 95
4.-6. června 1998 Třeboň, Česká Republika 70

Od roku 2007 pokračují setkání ve formě kongresů. Autoři připravují samostatné sekce věnované novinkám v SIMONE.