SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SLUŽBY

Uživatelé

Další službou poskytovanou našim zákazníkům jsou pravidelně pořádané kongresy a semináře SIMONE.