SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SIMONE SOFTWARE

Optimalizace

Část SIMONE zabývající se optimalizačními postupy lze rozdělit do tří oborů:

  • Provozní optimalizace přepravy a distribuce plynu v krátkém časovém horizontu (hodiny, dny, týdny) cílená na optimální řízení sítě
  • Dlouhodobá optimalizace návrhů a vývojů potrubních sítí v časovém horizontu let a desetiletí
  • Sledování nákladů pro podrobné určení jednotlivých přepravních nákladů

Provozní optimalizace

Stacionární optimalizace SIMONE slouží jako nástroj k nalezení optimálního řízení ustálené sítě. Pro dané transportní požadavky a změny v síti, určuje nastavení všech kompresních stanic a řízených ventilů i vnitřní nastavení soustrojí kompresních stanic tak, aby energetická náročnost a náklady na energii byly minimální.

Již několik úspěšných aplikací SIMONE SSO (steady-state optimisation) prokázalo, že tento modul představuje robustní a efektivní řešení pro zvýšení energetických a ekologických úspor.

Dlouhodobá optimalizace

Plánování vývoje budoucích sítí je ovlivněno zejména:

  • Souborem smluvních přepravních služeb (dodávky a odběry)
  • Výbojem sítě, např. plánování přidání zařízení pro zvýšení přepravních a skladových kapacit
  • Přepravní činnosti ovlivňující náklady, návratnost nebo ztráty

Úkolem je najít optimální vývojový postup pro dlouhé časové období, obvykle řádově desetiletí.

Dlouhodobá optimalizace SIMONE nabízí nástroje pro nezaujaté rozhodování a nalezení optimálního vývojového scénáře se zohledněním případných omezení.

Sledování nákladů

Nástroj SIMONE pro sledování nákladů vychází z konceptu nákladové proměnné vyjádřené v peněžních jednotkách. Každému množství plynu vstupujícímu do systému je přiřazen virtuální účet s pořizovací cenou. V průběhu pohybu plynu potrubním systémem se tento účet zvyšuje s ohledem na směšování různých plynů, opotřebení a odstranění potrubí a kompresních stanic, provozní náklady na zařízení atd. Celková cena dodávky je zobrazena na každém výstupním uzlu.