SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SIMONE SOFTWARE

On-line Simulace

Integrace se systémy SCADA

SIMONE je možno integrovat s kterýmkoliv systémem SCADA. Propojení zajišťuje otevřená architektura systému a využití platných průmyslových standardů. Abychom splnili různé požadavky jednotlivých zákazníků, používáme celou řadu integračních strategií od volné vazby až po úplné propojení uživatelských rozhraní.

Prognóza spotřeby

SIMONE je možno propojit také s dalšími informačními systémy jako je například software pro prognózu spotřeby.

Cyklická simulace

Nasazení SIMONE v režimu on-line vycházejí z cyklického opakovaní následujících kroků:

Rekonstrukce stavu

SIMONE v režimu on-line získává a zpracovává vstupní data ze systému SCADA. Modul pro stavovou rekonstrukci využívá naměřená data ke získání co nejpřesnějších odhadů o aktuálním stavu sítě. Rekonstrukce stavu je opakovaně prováděna v rámci cyklických simulačních procesů.

Detekce úniků

Možný únik plynu ze sítě lze určit a lokalizovat v režimu on-line pomocí rychlého a přesného modulu pro vyhledávání míst úniků. Současné nastavení několika časových prahů umožňuje rychlé vyhledávání větších úniků, zatímco menší jsou lokalizovány v delším časovém úseku.

Úprava dat v režimu on-line

Vyhledávání chyb u naměřených hodnot

Systém je možno doplnit o zvláštní proceduru na vyhledávání systematických chyb v měření. Mimoto dokáže tato procedura odhadnout některé systémové parametry (např. drsnost potrubí).