SIMONE Research Group
Řešení pro simulace a optimalizace v plynárenském průmyslu

SLUŽBY

Pro plnohodnotné využití tak obsáhlého a komplexního systému, jakým je SIMONE, je nezbytná dobrá organizace spolehlivých a rychlých služeb poskytovaných zákazníkům. S tímto vědomím přistupuje SIMONE Research Group společně s LIWACOMem k jejich přípravě a organizaci.

Komplexní služby poskytujeme našim zákazníkům po celém světě, přičemž je brán zřetel ne specifické požadavky každého z nich. Velký důraz je kladen na úvodní konzultace, při kterých se snažíme vytvořit optimální řadu služeb vyhovující každému jednotlivému zákazníkovi.